Bhartiya Vidya Mandir School

Bhartiya Vidya Mandir School

Click to Download the Registration-cum-Admission Form for the Session 2024-25

Management

 • Sh. Manoj Gupta
  President
 • Sh. Raj Kumar Behal
  Vice-President
 • Sh. P.C.Goyal
  Secretary
 • Sh.Rajeev Puri
  Joint-Secretary
 • Sh. Shubh Karan Jain
  Treasurer
 • SH.K.C.Maini
  Member
 • Sh.M.M.Bamba
  Member
 • Sh. Phool Chand Jain
  Member
 • Sh.Desh Deepak Sharma
  Member
 • Sh.Ashok Vyas
  Co-opted Member
 • Sh.Adish Bamba
  Co-opted Member